Om Oss

Vipassanagruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation (vipassana). Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar, samt kortare och längre meditationsretreater. Vipassanagruppen bildades formellt 1986 men redan under slutet av 70-talet fanns det en grupp av individer som hade kommit i kontakt med vipassanameditation på resor i Asien. Vi har för närvarande ca 600 medlemmar i hela Sverige.

Vipassanagruppen är inte knuten till något specifikt land eller någon speciell lärare eller rörelse. Här i Sverige är våra fasta lärare Staffan Hammers och Marie Ericsson, som båda har studerat meditation och buddhism sedan 70-talet på olika kloster och center i Asien, Europa och USA. Staffan har dessutom varit buddhistisk munk på Sri lanka och i Sverige under 11 års tid. Staffan och Marie leder våra torsdagsmeditationer, stadsretreater och några längre retreater.

Vi bjuder också in lärare utifrån, oftast västerlänningar som under 60-och 70-talen letade sig fram till olika kloster och meditationscenter i Indien eller Sydostasien och blev elever till framstående lärare där, t ex Goenkaji och Anagarika Munindra i Indien, U Ba Khin och Mahasi Sayadaw i Burma samt Ajahn Buddhadasa och Ajahn Chah i Thailand. Efter lärotiden i Asien återvände de till Väst och det första västerländska vipassanacentret Insight Meditation Society (IMS) i Massachussetts, USA startades 1976 av Joseph Goldstein, Sharon Salzberg och Jack Kornfield. Några år senare öppnades även Spirit Rock i Kalifornien och Gaia House i Devon, England, av Christopher Titmus och Christina Feldman. Numera finns det många fler lärare och meditationscenter i flera länder och en ny generation lärare finns tillgänglig. Varje vår kommer Yanai Postelnik och Catherine McGee och håller retreat här i Sverige och på hösten bjuder vi in olika lärare t ex Joseph Goldstein, Sayadaw U Tejaniya, Andrea Fella, Leigh Brasington, Heather Sundberg och Greg Scharf.

sjukstugan

Västerländska lärare har blivit mycket omtyckta för sitt sätt att förena den klassiska buddhismens läror med västerländskt psyke och tänkesätt. De reser runt i hela världen och ger retreater, oftast en vecka eller 9 dagar. Deltagarna tillbringar den mesta tiden i tystnad med sittande och gående meditation. Instruktioner, intervjuer, frågestunder och dharmaföredrag är också återkommande programpunkter. Läs gärna hur det går till att närvara på en retreat här. Retreater anordnas helt på självkostnads-och”dana”-basis, dvs man betalar för mat, husrum och andra fasta kostnader samt ger en frivillig donation till läraren i slutet av retreaten. Några av våra retreater hålls på kursgården Granhill (förut hette den Sjukstugan) på Barnens Ö (Väddö) i Stockholms skärgård på bilden ovan, men även på Borntorpet och Oshofors.

En av Vipassanagruppens huvuduppgifter är att anordna sådana retreater. Vi ordnar även meditativa skogspromenader och andra sammankomster. En gång om året ger vi ut ett informationsblad ”Sanghabrevet”, som numera endast distribueras digitalt.  Vipassanagruppen är medlem i Sveriges Buddhistiska Gemenskap och därför skall man numera också fylla i ett skriftligt medlemsformulär om man önskar bli medlem; dessa delas ut på våra retreater och även kan fås på Drom Tönpa Center, där vi har våra torsdagsmeditationer.

dt

Verksamhetsåret 2023 sitter följande personer i Vipassanagruppens styrelse:

Mats Nielsen, ordförande

Christina Mankovsky, vice ordförande

Staffan Hammers, kassör

Magdalena Mecweld, sekreterare

Lovisa Vadell Ljungmark, vice sekreterare

Bodil Steen, ledamot

Weronika Mrowczyk, ledamot

Jörgen Ling, suppleant

Vi har även en mail-lista, där vi skickar ut information om olika nyinsatta aktiviteter, som t ex endagsretreater och skogspromenader samt nyhetsbrevet. För att komma med på denna lista skickar man ett mail till vipassanagruppen@sangha.nu