Dana – generositet

dana

I buddistiska länder är det en tradition att både rika och fattiga människor ger donationer till klostren, allt efter förmåga. Det kan vara pengar, men ofta är det fråga om mat och andra förnödenheter som munkar och nunnor behöver för det dagliga livet. Detta heter på pali dana, som betyder generositet eller donation och praktiseras med stor glädje av buddhister i Thailand, Sri Lanka, Burma m fl länder, därför att man där har fått lära sig att mycket gott kommer ur generositet. Det är ett viktigt och hälsosamt mentalt tillstånd som var och en bör träna och utveckla.

Buddha sade en gång: ”Om varelser visste, som jag vet, vilka underbara förmåner som kommer av generositet skulle ingen någonsin äta utan att dela med sig om det finns någon annan levande varelse närvarande att dela med.”

Traditionellt säger man att dessa förmåner är: Långt liv, fysisk skönhet, lycka, god hälsa, god sömn och visdom. Vi kan själva känna den glädje som fyller sinnet direkt, när man har gett bort något med intentionen att göra livet lättare för någon medvarelse. På lite längre sikt sägs generositet också bidra till en lyckligt lottad återfödelse i nästa liv.
När generositet, medkänsla eller tacksamhet fyller sinnet, kan inte ilska, illvilja eller avundsjuka så lätt komma in och ta över. Därför kultiveras goda mentala tillstånd och då mår man också bättre.

Även arbete som utförs för allas bästa eller i synnerhet för att befrämja Dhamma  (Buddhas lära) och Sangha (de som praktiserar läran) är en form av dana. Det är på denna danaprincip som Vipassanagruppens arbete vilar. När vi ordnar retreater och träffar är det alltid till självkostnadspris. Lärarna får endast resan och uppehället betalt. Manager och kökspersonal jobbar också gratis. Men det är sedan upp till deltagarna om de vill, kan och har råd att ge ytterligare donationer till lärare och personal.

Vad gäller medlemsavgiften så är den frivillig. Man kan sätta in en valfri summa på vårt postgirokonto Pg 17 43 75-6, Vipassanagruppen eller Swish 123 440 5932. För medlemskap fyller man i och undertecknar ett formulär, som vi ger ut på retreater eller på torsdagssittningar. Detta gör att medlemsskapet även registreras i SBG, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, och gör att vi är berättigade till statsstöd.