Dana – generositet

dana

I buddistiska länder är det en tradition att både rika och fattiga människor ger donationer till klostren, allt efter förmåga. Det kan vara pengar, men ofta är det fråga om mat och andra förnödenheter, som munkar och nunnor behöver för det dagliga livet. Detta heter på pali dana, vilket betyder generositet eller donation och praktiseras med stor glädje av buddhister i Thailand, Sri Lanka, Burma med flera länder, därför att man där har fått lära sig att mycket gott kommer ur generositet. Det är ett viktigt och hälsosamt mentalt tillstånd som var och en bör träna och utveckla.

Dana – Donation

Vipassanagruppens retreater är alla baserade på frivilliga donationer. Man betalar dock ett självkostnadspris för mat (ca 100 kr per dag) och logi (ca 300 kr per natt) samt för lärarnas och personalens resekostnader. En donation kan vara allt från lite till mycket – man ska själv känna efter vad som är rimligt. En rekommendation är att man inte ska ångra att man gav för lite eller för mycket, utan att man övar sig på att släppa taget. Man bör också beakta lärarnas (för en del lärare är dana deras enda inkomst) och personalens insatser och nedlagda tid och sätta detta i relation till vad annat kostar i dagens samhälle, men naturligtvis även ta hänsyn till sin ekonomiska situation. Din dana gör det möjligt att erbjuda retreater till självkostnadspris.

Stipendium 

Vipassanagruppen har en stipendiefond, varur du som har svårt att betala självkostnadspriset, kan få bidrag till din retreatavgift. Skicka ett mail till vipassanagruppen@gmail.com, beskriv din ekonomiska situation och varför du skulle behöva hjälp, så kan vi erbjuda nedsatt deltagaravgift med som mest hälften av den aktuella retreatens pris.
Stipendiefonden finansieras i första hand av ej återbetalade anmälningsavgifter, men även överskott från retreater kan gå till fonden.

Bli medlem

Vi tar tacksamt emot medlemmar i föreningen, men medlemsavgiften är frivillig. Man kan sätta in en valfri summa på vårt plusgirokonto Pg 17 43 75-6, Vipassanagruppen eller Swish 123 440 59 32. För själva medlemskapet fyller man i och undertecknar ett formulär, som vi ger ut på retreater eller på torsdagssittningar. Detta gör att medlemsskapet även registreras i SBG, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, och gör att vi är berättigade till statsstöd.