Välkommen till Vipassanagruppens hemsida!

Aktuellt

Vipassanagruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar, temakvällar samt kortare och längre meditationsretreater.
Vipassanagruppen är medlem av SBG, Sveriges Buddhistiska Gemenskap.
Läs mer

Vipassana betyder insikt. Det är en meditationsmetod som lärdes ut av Buddha på 500-talet f Kr. Den utvecklar uppmärksamhet här och nu och leder till medkänsla, sinnesjämvikt och upplysning. Läs mer

Sangha är gemenskapen mellan människor som praktiserar Buddhas lära i det dagliga livet. Traditionellt avses ofta endast den ordinerade sanghan. Men i en vidare mening ingår hela den fyrdelade församlingen, dvs nunnor, munkar, lekkvinnor och lekmän. Buddha, Dhamma och Sangha kallas ”de tre juvelerna” inom buddhismen.

Vipassanagruppen har givit ut en bok:
Kom och se – om meditation och Theravadabuddhism
av Marie Ericsson
Läs mer och beställ