Links

guld

Ett bidragsprojekt (Dana) i samarbete med Vipassanagruppen

Ett intressant Dana-projekt av Michele och Gabriella som är aktiva i Vipassanagruppen.

An interesting Dana-project created by Michele and Gabriella who are two aktive yogis in Vipassanagruppen.

IMS
Insight Meditation Society, Mass., USA. Joseph Goldstein, Sharon Salzberg m fl.

Spirit Rock
Spirit Rock Meditation Center, Calif., USA. Jack Kornfield, James Baraz m fl

Gaia House
Gaia House Meditation Center, Devon, England. Christina Feldman, Yanai Postelnik, Catherine McGhee, m fl.

Dharma Net
Amerikansk site med många länkar.
American site with many links.

Buddha Net
Spännande site med många fina bilder.
Interesting site, lots of pictures.

Access to Insight
Buddhist information,
suttas, scriptures etc.

Dhamma Gruppe
Dhamma Gruppe i Schweiz.
Fred von Allmen.

Tricycle
Buddhistisk tidskrift på engelska,
Buddhist magazine

Kerstin Jönhagens hemsida
Om buddhism i Sverige.
Buddhism in Sweden.

Nirodha
Vår systerförening i Finland, som ordnar retreats, m m
Buddhist society in Finland, who arranges retreats, etc.

Norska Buddistförbundet
Samlingssida för buddhistiska grupper i Norge
Buddhist groups in Norway

Northern Light Vipassana Society
Vipassanaförening, som ordnar retreater i Fredrika och Danmark, teacher Uffe Damborg. 
Buddhist society in Fredrika and Denmark, teacher Uffe Damborg.

Dharma Seed
Dhammatal av de flesta lärare kan laddas ned här
Dhamma talks from most teachers can be ordered here

AudioDharma
Dhammatal av de flesta lärare kan laddas ned här
Dhamma talks from most teachers can be downloaded here

Leigh Brasington
Leigh Brasingtons hemsida om bl a Jhanameditation, Ayya Khema m m
Leigh Brasington´s Homepage: Jhana meditation, Ayya Khema….

SBG – Sveriges Buddhistiska Gemenskap
Paraplyorganisation för buddhistiska grupper i Sverige
Swedish Buddhist Union

guld2