Stillhet och rörelse – Vipassana och Qigong

– retreat med Marie Ericsson och Ragnvald Jonsson 18 – 22 augusti 2021

Denna retreat kombinerar stillheten och tystnaden i buddhistisk Vipassanameditation med de medvetna rörelserna i Qigong. Detta underlättar sittandet och främjar en kontinuerlig uppmärksamhet på kroppen och sinnet här och nu. Vi utvecklar koncentration, lugn och insikt i våra livsmönster och tränar även kroppens balans och mjukhet. Detta leder till större glädje och acceptans av oss själva och andra.

Retreaten innehåller instruktioner i sittande, gående och stående meditation, samt Metta-meditation. Varje kväll ges ett Dhammaföredrag. Tre gångpass varje dag ersätts av Qigongövningar, bl a Shibashi Qigong, de 18 rörelserna. Vi gör Qigong ute på gräsmattan och mediterar inomhus. Kombinationen Vipassana och Qigong har visat sig vara mycket helande för både kropp och sinne, enligt vittnesmål från tidigare deltagare.

Retreaten hålls i tystnad. Det innebär att avhålla sig från småprat med andra deltagare och endast prata med lärarna och personalen på gruppmöten/frågestunder eller när det är nödvändigt. 

Retreaten passar både för nybörjare och erfarna meditatörer. Vegetarisk/vegansk mat serveras.

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har därefter även gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA. Nu senast en 3 månader lång retreat på Forest Refuge, som är en del av Insight Meditation Society i USA. Hennes lärare är Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Tejaniya, samt många andra, både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder sedan 1998 torsdagssittningar och retreater. Marie har skrivit två böcker, nu senast Här och nu – Om Satipatthana Sutta och Buddhas väg till upplysning..

Ragnvald Jonsson har länge varit intresserad av hur rörelser på olika sätt kan bidra till utveckling och fördjupad medvetenhet. Ragnvald är även utbildad idrottslärare och Waldorflärare och arbetade i många år på en skola/behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som specialpedagog i Sensomotorik. Han har lärt sig Shibashi (Taiji) Qigong av Franz Möckl och är även lärare i Yuan Qigong. Efter pensionen har Ragnvald mer tid att sitta och dreja i sin lilla keramikverkstad. Även där bidrar harmoniska rörelser i balans till skapandet av vackra muggar och skålar.

Språk: Undervisningen sker på svenska.

Tid: Onsdag 18 augusti kl. 17.00 till söndag 22 augusti ca klockan 15.00.

Plats: Fridhem – kursgård i Stjärnsund, södra Dalarna.

Pris: Grundavgift: 2.100 kr Tillägg för enkelrum 700 kr, dubbelrum 500 kr, Flerbäddsrum 0 kr

Priset inkluderar mat & logi, samt resor för lärare och personal. 

Frivillig donation, dana, till lärarna för undervisningen och till personalen för jobbet tillkommer.

Info: marievip@sangha.nu eller ragnvald.jonsson@gmail.com

Anmälan: Anmäl dig genom att betala in anmälningsavgiften 500 kr på Vipassanagruppens plusgiro 17 43 75-6. Skriv namn, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer, födelseår och vilken rumskategori du önskar, samt retreatkod “MERJ”. Vi vill helst att du är vaccinerad mot Covid19 eller har antikroppar.

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail.

Betala sedan den återstående avgiften 1.600 kr minst fem veckor före retreatstart (dvs senast den 14 juli 2021). Tillägg för enkel och dubbelrum betalas på plats. Anmälningsavgiften 500 kr återbetalas inte, medan den återstående avgiften återbetalas vid avbokning senast en månad före retreatstart eller pga medicinska skäl.