Sayadaw U Tejaniya

 1. E1. U Tejaniya. Retreat Sweden 20-30:6-2019 Day 1, Sayadaw Morning Instructions. Inspelningar Sut 19 53:26
 2. U Tejaniya Retreat, Sweden 20-30:6-2019 Day 1 Vajradevi, Evening Reflections TEST WAV 26:12
 3. 3 U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 2, Interview Group A-KLAR 1:21:31
 4. 4. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 2, Interview Group B 57:09
 5. 5. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 2 Vajradevi, Evening reflections 32:46
 6. 6. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 3, Sayadaw Morning Instructions 27:40
 7. 7. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 3, Interview Group C 1:25:08
 8. 8. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 3 Vajradevi, Evening reflections 28:53
 9. 9. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 4, Sayadaw Morning Instructions 27:38
 10. 10. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 4, Interview Group A 1:26:41
 11. 11. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 4, Interview Group B 1:29:44
 12. 12. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 4, Vajradevi Evening reflections 30:42
 13. 13. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 5, Sayadaw Morning Instructions 27:48
 14. 14. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 5, Interview Group C 1:41:30
 15. 15 AA. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 6, Sayadaw Morning Instructions 29:00
 16. 15. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 6, Interview Group A 1:38:11
 17. 16. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 6, Interview Group B 1:45:38
 18. 17. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 7, Sayadaw Morning Instructions 25:51
 19. 18. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 7, Interview Group C 1:43:26
 20. 19. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 7, Vajradevi Evening reflections 34:35
 21. 20. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 8, Sayadaw Morning Instructions 28:58
 22. 21. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 8, Interview Group A 1:21:36
 23. 22. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 8, Interview Group B 1:29:30
 24. 23. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 8, Vajradevi Evening reflections 29:02
 25. 24. U TEJANIYA. Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 9, Sayadaw Morning Instructions 25:34
 26. 25 U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 9, Interview Group C 1:38:07
 27. 26. U TEJANIYA Retreat Sweden 20-30_6-2019 Day 9, Finishing talk 45:51