Att åka på tyst Vipassanaretreat

För en del kan en tyst retreat vara en omvälvande upplevelse, medan det för andra är en skön semester där man slipper prata och kan stressa av. Men vad ska man tänka på då man har bestämt sig för att ta ledigt för att titta inåt?
Vi i Vipassanagruppen har sammanställt lite råd, tips och tankar. 

Hur strängt är det med tystnad och icke-kommunikation på en retreat? 

Tystnaden på vipassanaretreater brukar benämnas ”Ädel Tystnad” och innebär att man avstår från onödigt tal med ord men även med blickar och gester. På de flesta vipassanaretreater rekommenderas man alltså att hålla kommunikation medelst tal, blickar och gester till ett minimum. Men man får naturligtvis ställa frågor som rör meditationen till läraren eller be personalen om hjälp med praktiska ting vid behov. Tystnad innebär även att avstå från distraktioner så som skrivande, läsande och annat som får oss bort från nuet. Att anteckna under de så kallade Dhammatalen går naturligtvis bra, men ej under meditationerna i salen. Om man delar rum bör man tänka på att inte störa sin rumskamrat genom att skriva, läsa, träna eller liknande aktiviteter.

Vad är syftet med en tyst retreat? 

Tanken är att dra sig undan för en tid och uppleva stillhet och introspektion (retirera). I det dagliga livet är vi vana att hela tiden prata med andra, både via tal, sms, sociala medier och telefon. Vi formulerar vilka vi är, vad vi känner och tänker i kommunikation. På en tyst retreat låter vi den inre rösten komma till tals. Beslutsångest, grubblerier och förvirring kan lätta om man lär sig att släppa taget om dem. Under en tyst retreat får man inte sällan en klarhet i vem man är och även i vad man vill. Många uppskattar dessutom att slippa kravet på att bekräfta och bekräftas genom tex blickar. Att bara få gå inåt.

Kan en retreat också vara som en semester? 

Det beror på. För en del kan en längre tyst retreat vara krävande och dramatisk. Några har kanske aldrig varit tysta i hela sitt liv. För andra är en retreat en djup avslappning och vila, men framför allt en introspektion, i sitt liv, sina mönster och därigenom i verkligheten som den är. 

Är en tyst retreat lämplig för alla? 

I det dagliga livet dövas och undviks jobbiga tankar och känslor med yttre stimuli som mat, mobiler, prat, musik, shopping och så vidare. I tystnad blir de synliga, vilket till exempel inom psykoterapi kallas för ”exponering”. Om man tar bort alla yttre stimuli kan också hjärnan hitta på andra stimuli för att kompensera tomrummet. Djupt deprimerade, psykiskt instabila personer, de som varit med om stora psykologiska trauman och personer som nyligen gått igenom en större kris bör kanske börja med en kortare/lättare mindfulnesskurs innan en längre tyst retreat. Man kan också börja med en stunds meditation i veckan och en kortare retreat (Vipassanagruppen har kortare så kallade stadsretreater), på en eller några dagar. Ett tips är att stänga av alla mobiler, datorer, teve och radio hemma och testa att vara själv i tystnad under några timmar. Hör gärna av dig till oss via mail (vipassanagruppen@gmail.com) innan du anmäler dig om du är osäker och har funderingar.

Hur ser då Vipassanagruppens retreater ut? 

Man är tyst och undviker att kommunicera via tal, blickar och gester, men det är absolut inte ”strängt förbjudet”. På de flesta retreater är det väckning tidigt (det beror på läraren men ofta 5-6-tiden tiden). Första sittpasset börjar vid 6-7 på morgonen. Ofta, men inte alltid, mediterar man på förmiddagen och eftermiddagen, där det ingår 45 minuters sittningar som varvas med 45 minuters gående meditation. Hur mycket så kallad formell meditation det är beror på läraren och den teknik hen tillämpar. Den två timmar långa lunchrasten är lagd mitt på dagen. Kvällen avslutas ofta med meditation som följer efter ett så kallat dhamma-tal, en föreläsning om Buddhas lära. Observera att varje lärare skapar eget schema, så detta är endast ett generellt exempel.

Hur ser måltiderna ut?

Det är alltid vegetarisk/vegansk mat med vanligt/glutenfritt bröd. Kocken brukar be om att få veta om eventuella allergier innan retreat-start. Ofta serveras frukost vid 7-8-tiden, och lunch vid ca. 12-tiden. På eftermiddagen vid fem/sex-tiden serveras en lättare måltid som soppa och smörgås. På alla Vipassanagruppens retreater är maten väldigt god och näringsrik, vi är måna om att kockarna är duktiga och kunniga.

Hur sover man? 

På de flesta meditationscenter sover man i vanliga sängar i antingen stora sovsalar eller i dubbelrum som man delar, ibland finns det tillgång till ett fåtal enkelrum. 

Är det bra/ok att man åker med sin vän/partner och får man då dela rum? 

Det går jättebra att åka med en vän/partner på retreat. Kvinnor och män sover separat. Av tidigare erfarenhet brukar vi inte rekommendera att man delar rum med en vän. Det är Vipassanagruppen som brukar tilldela sovplatserna/rummen inför varje retreat. 

Måste man verkligen lämna in sin mobil?

Så kallad ”Ädel Tystnad” gäller även kommunikation via mobilen. De flesta lärare uppmuntrar att man lämnar in sin mobil. Managern har sin mobiltelefon på under hela retreaten så att anhöriga alltid kan nå deltagarna i fall det skulle vara nödvändigt. En retreat är ett utmärkt tillfälle till en digital detox!

Och hur mediterar man?

Olika lärare har olika ”tekniker”. Oftast sitter på kudde med filtar och andra mindre kuddar som stöd, man kan också sitta på stol eller pall. En del behöver ligga ner eller stå. ”Vipassana” betyder att se verkligheten som den är, eller att se klart in i sin egna natur, på svenska insiktsmeditation. Man försöker göra just det i alla kroppens ställningar. Både då man står, går, sitter eller ligger. 

Man observerar alltså sig själv under tiden, så uppmärksamheten är riktad inåt. 

Vipassanagruppens retreater är för det mesta i Theravada-buddhistisk tradition. Man kan läsa mer om den här http://sangha.nu/vipassanameditation/

Många lärare som vi bjuder in följer Buddhas instruktioner i Sati Patthana Sutta, där Buddha instruerar i just insiktsmeditation. Syftet är det som kallas vipassana alltså insikt i sanningen, sin egen sanning och livets sanning och verklighet. 

Hur långa är era retreater? 

De flesta av våra retreater är fyra till tio dagar långa. Stadsretreater är över en helg. 

Ingår yoga, om inte – kan man göra yoga på sitt rum? 

Det beror naturligtvis på läraren om hen kan och väljer att hålla i yogalektioner. Det brukar ingå någon form av rörelser, till exempel lättare gymnastik, Qi Gong eller liknande. Det går bra att göra yoga på sitt rum eller i ett särskilt rum tilldelat just yoga. 

Måste man delta under hela retreaten?

Ja. 

Ska man ha med sig något?

En klocka är bra då man uppmanas att lämna in sin telefon. Ficklampa kan vara bra, kanske handduk och lakan, anteckningsbok och penna, en sjal, öronproppar och en yogamatta om man yogar. Naturligtvis kan man ha med sig sin egen sittkudde och filt. Ta gärna med kontanter om du vill donera (Swish går också bra). Före varje retreat får man ett mail med instruktioner om vad som är bra att ha med och andra tips. 

Vad kostar det?

Vipassanagruppen följer Buddhas tradition och all undervisning är därmed baserad på frivillig donation. Vi tar betalt, självkostnadspris, för mat och logi. Vid så kallade stadsretreater (ofta helgretreater på vår lokal i Stockholm) betalar man endast för lunch och lokalhyra och donerar sedan frivillig summa för undervisningen. 

Vid ytterligare frågor, mejla till info@vipassanagruppen.se 

Varmt välkommen på våra retreater!

Texten är skriven av Magdalena Mecweld, Vipassanagruppen