Uposatha fullmånedag

Uposatha-fullmånedag VESAK
– endagsretreat med Marie Ericsson

söndag 27 maj 2018

Enligt en buddhistisk tradition firar man fullmånen genom att tillbringa dagen och ibland även hela natten i ett tempel eller kloster. Man reciterar, mediterar och lyssnar till Dhammaföredrag. Vi vill följa traditionen och anordnar därför traditionella fullmåne-retreater när fullmånen inträffar på en helgdag.

Programmet består av sittande, gående och stående meditation med utförliga instruktioner, samt Dhammaföredrag och frågestund. Större delen av dagen råder nobel tystnad.

Vesak är den viktigaste buddhistiska högtiden och firas till minne av Buddhas födelse, upplysning/uppvaknande och död (parinibbana), som alla inföll på fullmånen i maj. Temat för denna fullmåneretreat lägger tonvikten på uppvaknandet – Nibbana.

Vad betyder det att vakna upp? Vilka missuppfattningar finns det om upplysning?

 Vipassana kallas även insiktsmeditation eller ”mindfulness” och är ett verktyg som hjälper oss att se verkligheten på ett nytt och klarare sätt. Vi ser våra förnimmelser, tankar och känslor uppstå och försvinna, utan att döma eller fördöma dem, och det ger oss en upplevd insikt om alltings föränderlighet. Det ger oss även tillfälle att iaktta våra livsmönster och hur vi förhåller oss till dem. Utifrån detta seende kan vi gå vidare i livet med större klarhet och energi.

Vegetarisk lunch och fika ingår i priset. Alla är välkomna, både nybörjare och erfarna meditatörer.

Marie

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har sedan gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA.
Hennes lärare är Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita,  Sayadaw U Tejaniya och många andra både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder sedan 1998 torsdagssittningar och retreater. Marie är författare till boken Kom och se – om meditation och theravadabuddhism.

Tid: Söndag 27 maj, kl 10 – 18.
Plats: Drom Tönpa Center, Erstagatan 28 B, Stockholm
Pris: 150 kr, tillkommer frivillig donation till läraren.
Info: Marie, marievip@sangha.nu

Anmälan: Genom att betala in 150:- på plusgirokonto 17 43 75-6 senast en vecka före retreatdagen. Skriv namn, adress, e-postadress, och mobilnummer samt kod ”MEmaj”

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mejl. Avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än en vecka före retreaten.

Välkomna!