Uposatha-fullmånedag med vipassanameditation

Uposatha-fullmånedag med vipassanameditation
– endagsretreat med Marie Ericsson
Lördag 10 juni 2017

Det är en buddhistisk tradition att man firar fullmånen genom att tillbringa dagen i ett tempel eller kloster. Man reciterar, mediterar och lyssnar till Dhammaföredrag.
Vi vill följa traditionen och anordnar därför fullmåne-retreater, när fullmånen inträffar på eller nära en helgdag.
Programmet består av sittande, gående och stående vipassanameditation med utförliga instruktioner, samt föredrag, frågestund och Metta (vänlighetsmeditation).
Större delen av dagen råder nobel tystnad.

Fullmånen i juni kallas Jettha-dagen. Den dagen infaller precis en månad efter Buddhas uppvaknande på fullmånen i maj, kallad Vesak.
Enligt traditionen tillbringade Buddha den perioden i grannskapet av Bodhiträdet med att undersöka och fördjupa de många aspekterna och detaljerna i Dhamma, den lära som han hade förstått under sin meditation. Dessutom njöt han av den lycksalighet och stillhet, som är frukten av uppvaknandet – Nibbana.
På denna retreat kommer även vi att kunna fördjupa vår meditationsträning och förhoppningsvis uppleva lite stillhet och rofylld närvaro. Vi tar en paus från stress och alla de krav som ställs på oss i vardagslivet och blickar inåt.

Vipassana kallas även insiktsmeditation eller ”mindfulness” och är ett verktyg som hjälper oss att uppleva verkligheten på ett nytt och klarare sätt. Vi ser våra förnimmelser, tankar och känslor uppstå och försvinna, utan att döma eller fördöma dem. Det ger oss en upplevd insikt om alltings föränderlighet och även tillfälle att iaktta våra livsmönster och hur vi förhåller oss till dem. Utifrån detta seende kan vi gå vidare i livet med större klarhet och energi.

Alla är välkomna, både nybörjare och erfarna meditatörer.
Vegetarisk thai-lunch och fika ingår i priset.

Marie

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA, bl a en 2-månaders retreat på meditationscentret Spirit Rock i Kalifornien vintern 2017. Hennes lärare är Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita , Sayadaw U Tejaniya och flera andra både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder torsdagssittningar och retreater. Marie är författare till boken Kom och se – om meditation och theravadabuddhism.

Tid: Lördag 10 juni, kl 10 – 18.
Plats: Drom Tönpa Center, Erstagatan 28 B, Stockholm
Pris: 150 kr, tillkommer en frivillig donation (dana) till läraren.
Info: Marie, marievip@sangha.nu
Anmälan: Genom att betala in 150:- på Vipassanagruppens plusgirokonto 17 43 75-6 senast en vecka före retreatdagen.
Skriv namn, adress, e-postadress och mobilnummer samt kod ”MEjuni”.

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mejl. Avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än en vecka före retreaten.

Välkomna!