Stillhet och rörelse – Vipassana och Qigong 2020

med Marie Ericsson och Ragnvald Jonsson

19 – 23 augusti 2020

Det finns några få platser kvar på denna retreat. Välkommen att anmäla dig. Retreaten kommer att hållas på plats på Barnens Ö med de anpassningar som behöver göras på grund av Coronaläget enligt aktuella anvisningar och rekommendationer från berörda myndigheter. Det innebär bl.a. att endast enkelrum kommer att erbjudas som huvudregel och att såväl meditationer som Qigong kan förläggas utomhus när det är möjligt.

Denna retreat kombinerar stillheten och tystnaden i buddhistisk Vipassanameditation med de medvetna rörelserna i Qigong. Detta underlättar sittandet och befrämjar en kontinuerlig uppmärksamhet på kroppen och sinnet här och nu. Vi utvecklar koncentration, lugn och insikt i våra livsmönster och tränar även kroppens balans och mjukhet. Detta leder till större glädje och acceptans av oss själva och andra.

Retreaten innehåller instruktioner i sittande, gående och stående meditation, samt Metta-meditation på vänlighet. Varje kväll ges ett Dhammaföredrag. Några gångpass varje dag ersätts av Qigongövningar, bl a Shibashi Qigong, de 18 rörelserna. Vi gör Qigong ute vid stranden eller på gräsmattan och mediterar inomhus. Kombinationen Vipassana och Qigong har visat sig vara mycket helande för både kropp och sinne, enligt vittnesmål från tidigare deltagare.

Retreaten hålls i tystnad. Det innebär att avhålla sig från småprat med andra deltagare och endast prata med lärarna och personalen på gruppmöten/frågestunder eller när det är nödvändigt. 

Retreaten passar både för nybörjare och erfarna meditatörer.

Marie

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har därefter även gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA. Nu senast en 3 månader lång retreat på Forest Refuge, som är en del av Insight Meditation Society i USA. Hennes lärare är Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Tejaniya, samt många andra, både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder sedan 1998 torsdagssittningar och retreater. Marie bor i Stockholm och är författare till boken Kom och se–om meditation och theravadabuddhism.

Ragnvald Jonsson blev tidigt intresserad av olika sätt att utöva rörelser på. Hans väg har bestått av ett utforskande av hur rörelser kan bidra till utveckling och fördjupad medvetenhet. Han har lärt sig Shibashi Qigong (18 rörelser) av Franz Möckl, men har också tränat andra typer av Qigong. Ragnvald är även utbildad idrottslärare, Waldorflärare och arbetade i många år på en skola/behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som Specialpedagog/Specialist i Sensomotorik. 
Ragnvald bor med sin familj i byn Kloster i Södra Dalarna.

Språk: Undervisningen sker på svenska.

Tid: Onsdag 19 augusti kl. 17.00 till söndag 23 augusti ca klockan 15.00

Plats: Granhill (fd Sjukstugan) – kursgård på Barnens Ö, Väddö, utanför Norrtälje.

Pris: Grundavgiften är ursprungligen 2.200 kr, vilket även är priset för ett dubbelrum i Epidemin. Dubbelrum erbjuds dock enligt ovan endast för personer som på grund av t.ex familje- eller vänskapsband kan dela rum utan att frångå erforderliga restriktioner på grund av Coronaläget. För enkel i Epidemin tillkommer 300 kr (2.500 kr). Epidemin är ett närliggande hus med något lägre standard.

För enkelrum i Granhill tillkommer 600 kr (2.800 kr).

Priset inkluderar mat & logi, samt resor för lärare och personal”. Frivillig donation till läraren för undervisningen och personalen för jobbet tillkommer

Info: marievip@sangha.nu eller ragnvald.jonsson@gmail.com

Anmälan: Anmäl dig genom att betala in anmälningsavgiften 500 kr på Vipassanagruppens plusgiro 17 43 75-6. Skriv namn, adress, e-postadress, telefon/mobilnummer, födelseår och vilken rumskategori du önskar, samt retreatkod “MERJ”. Betala sedan den återstående avgiften senast den 1 augusti 2020. Anmälningsavgiften återbetalas inte, medan den återstående avgiften återbetalas vid avbokning senast en månad före retreatstart. 

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail.

Varmt välkommen önskar Vipassanagruppen!