Staffan Hammers

Staffan Hammers är Vipassanagruppens grundare och håller, tillammans med Marie Ericsson, torsdagskvällarnas meditationer. Under pandemin håller Staffan även meditation varje morgon kl. 9:00 – 10:00 via Zoom. Staffan har varit buddhistisk munk under 11 års tid. Delvis på Sri Lanka och delvis i Sverige. Här nedan finner du några av hans dhamma-tal. Läs mer om Staffan här.

Olika statsretreater och torsdagsmeditationer

  1. Dhammakväll 210909 – Medelvägen 44:33
  2. Dhammakväll 210923 – The Solution of the Problem 42:51