Staffan Hammers

Staffan Hammers var med och startade Vipassanagruppens verksamhet i slutet av 1970-talet. Han håller, tillammans med Marie Ericsson, torsdagskvällarnas meditationer. Under pandemin håller Staffan även meditation varje morgon via Zoom. Staffan har varit buddhistisk munk under elva års tid; delvis på Sri Lanka och delvis i Sverige. Här nedan finner du några av hans Dhamma-tal. Läs mer om Staffan här.

Olika statsretreater och torsdagsmeditationer

 1. Dhammakväll 210909 – Medelvägen 44:33
 2. Dhammakväll 210923 – The Solution of the Problem 42:51
 3. Dhammakväll 211202 – Suttan om stocken 47:19
 4. Dhammakväll 211216 – Mitt liv som munk 47:31
 5. Dhammakväll 220120 – Tre rötter lobha, dosa, moha 23:20
 6. Dhammakväll 220120 – Björn Natthiko Lindeblad in memoriam 22:41
 7. Dhammakväll 220224 – Metta och dess stödfaktoter 44:15
 8. Dhammakväll 220310 – Dukkha och ringar på vattnet 41:47
 9. Dhammakväll 220324 – Orsakskedjan – från avijja via dukkha till pañña 38:07
 10. Dhammakväll 220407 – Samsaras oändliga kretslopp 42:02
 11. Dhammakväll 220421 – Tio parami 1-7 42:47
 12. Vänskapslabbet 220425 – Buddhas ädla sanningar + mettameditation 58:28
 13. Dhammakväll 220505 – Tio parami 8-10 + resumé 31:10
 14. Dhammakväll 220602 – Buddhas ädla sanningar 45:59
 15. Dhammakväll 220616 – Buddhas stegvisa föreläsning (bakgrundsstörningar förekommer) 39:58
 16. Dhammakväll 220707 – Fyra sätt av utövande 45:49
 17. Dhammakväll 220811 – Några lärares råd: Simple Practice 44:47
 18. SHWM Borntorpet 221105 – Buddhismens vagga 51:03
 19. Dhammakväll 221110 – Från tjänsteman till arahant 45:03
 20. Dhammakväll 230202 – Mina födelsedagar på Sri Lanka 46:45
 21. Dhammakväll 230216 – Suttan om koherden 1 46:03
 22. Dhammakväll 230223 – Suttan om koherden 2 + resumé 54:42
 23. Dhammakväll 240411 – Dana, sila, nekkhamma parami 45:02

Dhammakväll 211021 – Stupan – Den ädla åttafaldiga vägen

Dhammakväll 211104 – Sällsynt är en Buddhas födelse i världen