Vipassana och yinyoga i tystnad, Långhelgretreat

Vipassana och yinyoga i tystnad – 2018
-Långhelgretreat med Staffan Hammers och Magdalena Mecweld
med assistans av Mats Nielsen
27 april–1 maj 2018 (Valborg/Första majhelgen)

OBS! Retreaten är FULLTECKNAD!  

En kombination av vipassanameditation och yinyoga – ett unikt tillfälle att träna mindfulness och koncentration samtidigt som man är vänlig mot kroppen och utvecklar flexibilitet och böjlighet.

Retreaten är anpassad för både nybörjare och mer erfarna. Programmet omfattar sittande och gående meditationer varvade med yinyogapass samt instruktioner, föredrag och frågestunder. Dessutom blir det traditionella buddhistiska inslag såsom fem träningsregler och chanting. Deltagarna inbjuds att praktisera ädel tystnad under hela retreaten förutom vid frågestunder. Tre vegetariska måltider serveras dagligen. Övernattning sker i två- eller flerbäddsrum (ingen möjlighet till enkelrum finns).

Vipassana är en meditationsform där man observerar kroppen och sinnet och tränar sig att på ett icke reaktivt sätt utforska det som händer här och nu.

Yinyoga är en syntes mellan mindfulness och yoga. I denna relativt enkla yogastil stannar man i varje position under en längre tid. Alla yinyogaställningar är sittande eller liggande och ökar flexibiliteten och böjligheten i hela kroppen.

StaffanStaffan Hammers var med och startade Vipassanagruppens verksamhet i slutet av 1970-talet. 1985 ordinerades han till buddhistmunk på Sri Lanka och levde sedan under elva år i olika kloster och ägnade sig åt meditation, studier och undervisning. Efter att ha återvänt har han under de senaste 20 åren lett Vipassanagruppens meditationskvällar och helgretreater. Civilt arbetar Staffan med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.

 Magdalena Mecweld har ägnat sig åt meditation och yoga sedan 1994, och undervisat i den senare sedan 2003. De senaste 14 åren har hon fördjupat sig i Buddha-dhamma och gjort retreater med olika lärare inom vipassana-traditionen. Magdalena är författare till boken Vila dig i form med yinyoga. Hon har en akademisk bakgrund och är, förutom yogalärare och författare, även etablerad som journalist. Tillsammans med sin partner Mats Nielsen leder hon utbildningar, kurser och retreater i yinyoga och vipassana-meditation.
Mats kommer att vara manager samt assistent i yinyogan under retreaten.

Tid: Fredag 27 april–tisdag 1 maj 2018; incheckning på fredagen 15–17, avslut på tisdagen 13.30
Plats: Borntorpet, Skinnskatteberg, Bergslagen

Pris: 2 800 kronor + frivillig donation till lärare och manager. Ta med kontanter eller swishkonto om du önskar donera.

Info: staffan@sangha.nu

Anmälan: Genom att betala in hela avgiften på Vipassanagruppens plusgirokonto 17 43 75-6 (möjlighet till delbetalning kan ordnas). Ange namn, adress, mailadress och mobilnummer samt retreatkod SHMM. Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail. Avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än tre veckor före retreatstart.

Varmt välkommen önskar Vipassanagruppen!