Resting in the Heart of Wisdom med Yanai Postelnik och Catherine McGee

Vipassanaretreat på Oshofors 10–18 maj 2024

Retreaten är fullbokad!

Through the practice of Insight Meditation we can come to know what it means to awaken in the midst of our life and the world, to be deeply connected with our experience and yet not bound by it. On this retreat we will support our heart and mind to rest through kind attention to our body. And as we cultivate a steady and flexible heart, we will contemplate our experience in ways that liberate the mind from the entanglements that bind us. Our practice will be supported by instructions, reflections, loving-kindness meditation and regular meetings with the teachers.

Note: This retreat is offered for anyone with some previous experience of silent meditation retreat.

Yanai Postelnik has been teaching Insight Meditation and Buddhist practice internationally for over 30 years, inspired by the Thai Forest Tradition and the transformative power of the natural world. He is a member of the Gaia House Teacher Council and a Core Faculty member of Insight Meditation Society, Massachusetts. Since 2018 Yanai has devoted a significant amount of his time to activism and nonviolent civil disobedience, calling for an appropriate response by government to the climate, ecological and social justice crises of our time. He grew up in New Zealand, with parents of European and Asian heritage, and lives with his wife Catherine McGee in Devon, England.


Catherine McGee has been teaching Insight Meditation retreats internationally since 1999. She is a member of the Gaia House teacher council, teaches yearly at IMS – Insight Mediation Society and BCBS – Barre Centre for Buddhist Studies, and is a guiding teacher for One Earth Sangha – a web-based sangha exploring Buddhist responses to the climate and ecological crises. Between 2014 and 2020 she collaborated closely with Rob Burbea in shaping and teaching “A Soulmaking Dharma.”

Tid: Fredag 10–lördag 18 maj. Retreaten inleds med incheckning första dagen kl. 15.00–17.00. Kvällsmål serveras kl. 18.00 och inledningstal med de första meditationsinstruktionerna ges kl. 19.30.
Retreaten avslutas ca kl. 14.00 sista dagen.

Plats: Oshofors, utanför Avesta i byn Olofsfors. Resa från Stockholm görs lätt med tåg till Avesta Krylbo, restid ca 1½ – 2 timmar. Från Avesta Krylbo station kan personal på kursgården hämta/lämna deltagare mot en mindre kostnad; betalas direkt till chauffören. Mer information om detta ges i informationsutskick någon månad före retreaten.
Resa på annat sätt eller från annat håll, se mer information på http://www.oshofors.com/Maps.asp.

Pris och boende: Från 4.200 till 5.800 kronor beroende på typ av rum. Alla rumstyper finns i ett visst antal och reserveras utifrån anmälningsdatum eller i förekommande fall hög ålder eller hälsoproblem.
Frivillig donation/dana till lärare och personal tillkommer.

– 4.200 del i dubbelrum i byggnaden Gurdjieff (grundavgift) – gemensam dusch/wc med andra deltagare i samma korridor
– 5.000 enkelrum i byggnaden Gurdjieff – gemensam dusch/wc med andra deltagare i samma korridor
– 5.000 del i dubbelrum i lägenheterna – gemensam dusch/wc med andra deltagare i samma lägenhet
– 5.800 enkelrum i lägenheterna – gemensam dusch/wc med andra deltagare i samma lägenhet

Frivillig donation/dana till lärare och personal betyder att läranas undervisning samt managerns arbete med administration och kockarnas arbete med att tillreda god retreatmat inte är medräknad i retreatavgiften. I stället följer Vipassanagruppen den buddhistiska traditionen och inbjuder deltagarna att, vid retreatens slut, ge en frivillig donation/dana för undervisningen, administrationen och matlagningen; detta kan göras med kontanter eller swish.

Info:
 vipassanagruppen@gmail.com

Managers: Liselotte Aldén och Jörgen Ling (assistent)

Anmälan: Följ länken YPCM på Oshofors till ett anmälningsformulär och påföljande betalningssida. När man angett sina uppgifter och betalat anmälningsavgiften, 1.000 kronor, är man anmäld och får bekräftelse om detta via mail. Man får även en faktura på den resterande grundavgiften, 3.200 kronor, att betalas senast 3 april. Den slutliga avgiften, det vill säga eventuellt tillägg för boende i enkelrum eller lägenhet, betalas när den slutliga rumsfördelningen är klar och vi meddelat om detta, vanligen någon vecka före retreaten.

Återbetalning: Anmälningsavgiften återbetalas inte, medan den resterande grundavgiften, 3.200 kronor, återbetalas om avbokning sker senast tre veckor före retreatstart. Vid eventuell covidrelaterad avbokning, utifrån aktuell uppmaning från Folkhälsomyndigheten, återbetalas dock alltid hela avgiften.

Varmt välkommen önskar Vipassanagruppen!