Retreater 2019

Planerade retreater 2019

Datum Retreat Anmälning öppnas
18 – 22 april Vipassana & Yin yoga med Staffan Hammers och Weronika Mrowczyk  genomförd
17 – 25 maj Embodying the Awakened Heart, Insight Meditation Retreat with Loving Kindness med Yanai Postelnik och Catherine McGee genomförd
20 – 30 juni Silent Insight Meditation Retreat med Sayadaw U Tejaniya genomförd
31 juli –               4 augusti  Finding a True Refuge med Greg Scharf, Marie Eriksson och Ragnvald Jonsson (Qigong) genomförd
12 – 19 september Awakening through the Body, Heart & Mind, med Heather Sundberg 26 mars 2019

14 september och söndag 13 oktober Uposatha-fullmånedagar, endagsretreater med Marie Ericsson

Observera att retreaterna kommer att presenteras närmare när anmälan öppnas.