Retreater 2020

Planerade retreater 2020

Datum Retreat Anmälning öppnas
15-16 feb Stadshelgretreat på Drom Tönpa Center med Sumana Ratnayaka och Staffan Hammers 21 januari
9- 13 april Vipassana & Yin yoga med Staffan Hammers och Weronika Mrowczyk 20 november
8- 16 maj Embodying the Awakened Heart, Insight Meditation Retreat with Loving Kindness med Yanai Postelnik och Catherine McGee 20 november
19-23 aug          Vipassana och Qigong med Marie Eriksson och Ragnvald Jonsson (Qigong) 11 februari
4 – 13 sept Wisdom in every Moment, retreat med Andrea Fella 20 januari

Observera att retreaterna kommer att presenteras närmare när anmälan öppnas.