Uposatha-fullmånedagar

Uposatha-fullmånedagar– endagsretreater med Marie Ericsson
Lördag 14 september och söndag 13 oktober 2019

Enligt en buddhistisk tradition firar man fullmånen genom att tillbringa dagen och ibland även hela natten i ett tempel eller kloster. Man reciterar, mediterar och lyssnar till Dhammaföredrag. Vi vill följa traditionen och anordnar därför traditionella fullmåne-retreater när fullmånen inträffar på en helgdag.

Programmet består av sittande, gående och stående vipassanameditation med utförliga instruktioner, samt Dhammaföredrag och frågestund. 

Större delen av dagen råder nobel tystnad.

Den 14 september kallas Binara-dagen till minne av att Buddha ombads att instifta nunneorden.

Den 13 oktober kallas Vap poya till minne av att Sri Lankas kung Devanampiyatisa skickar en förfrågan till kung Asoka i Indien, att skicka sin dotter Sanghamitta till Sri Lanka för att bilda nunneorden.

Vipassana kallas även insiktsmeditation eller ”mindfulness” och är ett verktyg som hjälper oss att se verkligheten på ett nytt och klarare sätt. Vi ser våra förnimmelser, tankar och känslor uppstå och försvinna, utan att döma eller fördöma dem, och det ger oss en upplevd insikt om alltings föränderlighet. Det ger oss även tillfälle att iaktta våra livsmönster och hur vi förhåller oss till dem. Utifrån detta seende kan vi gå vidare i livet med större klarhet och energi.

Alla är varmt välkomna, både nybörjare och erfarna meditatörer.

Marie

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har sedan gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA. Hennes lärare Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita,  Sayadaw U Tejaniya och många andra både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder sedan 1998 torsdagssittningar och retreater. Marie är författare till boken Kom och se – om meditation och theravadabuddhism.

Tid: Lördag 14 sept och Söndag 13 okt, kl 10 – 18.
Plats: Drom Tönpa Center, Erstagatan 28 B, Stockholm
Pris: 150 kr, tillkommer frivillig donation till läraren. 

Vegetarisk lunch och fika ingår i priset.
Info: Marie, marievip@sangha.nu

Anmälan: Genom att betala in 150:- på plusgirokonto 17 43 75-6 senast en vecka före retreatdagen. Skriv namn, adress, e-postadress, och mobilnummer samt kod ”MEsept” eller ”MEokt” 

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mejl. Avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än en vecka före retreaten.
Välkomna!