Vipassanameditation i tystnad 2–6 januari 2021

PÅ GRUND AV BESKED FRÅN REGERING OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OM MAX ANTAL PERSONER VID SAMMANKOMSTER, HAR VIPASSANAGRUPPEN STÄLLT IN DEN FYSISKA RETREATEN. ISTÄLLET KOMMER RETREATEN ATT HÅLLAS ONLINE VIA ZOOM DEN 2-5 JANUARI.

Nyttårsretreat med Staffan Hammers
med inslag av yinyoga under ledning av Weronika Mrowczyk

Ett samarbete mellan Vipassanagruppen och Mundekulla Retreatcenter

Denna retreat är fullbokad, men det går att anmäla sig till väntelistan på samma sätt som man anmäler sig till retreaten. Men eftersom det är lång tid kvar, finns risken att väntelistan kan bli lång. Vi har därför beslutat att köra ytterligare en retreat med samma format under de fyra påföljande dagarna, 6 – 10 januari 2021. Klicka här för mer information och bokning.

Angående väntelistan: Eftersom vi har så starka krav på att man är frisk, finns sannolikheten att någon eller några anmälda deltagare tvingas avboka och att man får en plats. Insjuknar man just innan retreaten, måste man avboka pga risken för smittspridning, men man får avgiften tillbaka. Likaså får man avgiften tillbaka om man ligger på väntelista och att vi inte kan bereda plats.

Vipassanameditation med inslag av yinyoga – ett unikt tillfälle att träna mindfulness och koncentration samtidigt som man är vänlig mot kroppen och utvecklar flexibilitet och böjlighet. Vipassana är en buddhistisk meditationsform, där man observerar kroppen och sinnet och tränar sig att på ett icke reaktivt sätt utforska det som händer här och nu. Yinyoga är en syntes mellan mindfulness och yoga. I denna relativt enkla yogastil stannar man i varje position under en längre tid. Alla yinyoga-ställningar är sittande eller liggande och ökar flexibiliteten och böjligheten i hela kroppen.

Retreaten är anpassad för både nybörjare och mer erfarna. Programmet omfattar sittande och gående meditationer varvade med två dagliga yinyogapass och metta-meditationer samt instruktioner, föredrag och frågestunder. Dessutom blir det traditionella buddhistiska inslag såsom fem träningsregler och chanting. Deltagarna inbjuds att praktisera ädel tystnad under hela retreaten förutom vid frågestunder. Tre vegetariska måltider serveras dagligen. Språket är svenska.
För att försäkra oss om minimal risk för smittospridning, ges alla deltagare möjlighet till boende i enkelrum. Boende i dubbelrum gäller endast för par eller vänner som ankommer gemensamt.

Staffan Hammers var med och startade Vipassanagruppens verksamhet i slutet av 1970-talet. 1985 ordinerades han till buddhistmunk på Sri Lanka och levde sedan under elva år i olika kloster och ägnade sig åt meditation, studier och undervisning. Efter att ha återvänt har han under de senaste 25 åren lett Vipassanagruppens meditationskvällar och kortare retreater. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men är nu på väg in i pensionen. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm

Weronika Mrowczyk

 har lång erfarenhet av meditation, började med Zen 2001, och har sedan fortsatt med vipassana med olika lärare såsom S.N.Goenka och nu senast med den burmesiske mästaren Sayadaw U Tejaniya. Hon är ursprungligen från Krakow i Polen, men har bott i Sverige sedan 2003. Weronika har en akade­misk bakgrund och är yogalärare med särskild inriktning på yinyoga (utbildad och certifierad av Magdalena Mecweld). Hon är också fysioterapeut och massör. Weronika driver studion Samadhi Yoga Gamla Stan.

Tid: Lördag 2– onsdag 6 januari 2021; incheckning på lördagen 14–16, avslut på onsdagen 12.00, efter en tågavgångsanpassad tidig lunch.

Plats: Mundekulla, en mil sydväst om Emmaboda, Småland. SJ trafikerar Emmaboda station och därifrån kan man i förväg ha beställt taxi genom Mundekulla.

Pris: Från 2.800 till 4.400 kronor beroende på typ av rum + dana/donation till lärare och kock.
– 2.800 Sovalkov bakom draperi med gemensam dusch/wc (grundavgift)
– 3.200 del i dubbelrum med gemensam dusch/wc*
– 3.600 del i dubbelrum med egen dusch/wc*
– 4.000 enkelrum med gemensam dusch/wc
– 4.400 enkelrum med egen dusch/wc
*Boende i dubbelrum gäller endast för par eller vänner som ankommer gemensamt.
Ovan rumstyper finns i ett visst antal och reserveras utifrån anmälningsdatum.

Info: vipassanagruppen@gmail.com

Anmälan: Genom att betala in grundavgiften 2.800 kronor på Vipassanagruppens plusgirokonto
17 43 75-6; ange namn, adress, mailadress, mobilnummer och födelseår samt retreatkod VipYin och önskad rumstyp. Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail till vipassanagruppen@gmail.com.

Den slutliga avgiften, det vill säga eventuellt tillägg för annat boende än sovalkov, betalas vid ankomst till Mundekulla.

Återbetalning:1.000 kronor ses som anmälningsavgift och återbetalas inte, medan den resterande grundavgiften, 1.800 kronor, återbetalas om avbokning sker senast en månad före retreatstart. Vid coronarelaterad avbokning, utifrån aktuell uppmaning från Folkhälsomyndigheten, återbetalas dock alltid hela avgiften.

Varmt välkommen önskar Vipassanagruppen!