Stillhet och rörelse

Stillhet och rörelse
– Vipassana & Qigong
Retreat med Marie Ericsson och Ragnvald Jonsson
22 – 26 augusti 2018  

Denna retreat kombinerar stillheten och tystnaden i buddhistisk Vipassanameditation med de medvetna rörelserna i Qigong. Detta underlättar sittandet och befrämjar en kontinuerlig uppmärksamhet på kroppen och sinnet här och nu. Vi utvecklar koncentration, lugn och insikt i våra livsmönster och tränar även kroppens balans och mjukhet. Detta leder till större glädje och acceptans av oss själva och andra.

Retreaten innehåller instruktioner i sittande, gående och stående meditation, samt Metta-meditation på vänlighet. Några gångpass varje dag ersätts av Qigongövningar, bl a Shibashi Qigong, de 18 rörelserna. Varje kväll ges ett dhammaföredrag och en frågestund. För övrigt hålls retreaten i tystnad. Det innebär att avhålla sig från småprat med andra deltagare och endast prata med lärare och personal när det är nödvändigt. Retreaten passar både för nybörjare och erfarna meditatörer. Vi gör Qigong ute vid vattnet eller bland träden och mediterar inomhus. Kombinationen Vipassana och Qigong har visat sig vara mycket helande för både kropp och sinne, enligt vittnesmål från tidigare deltagare.

Marie

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har även gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA. Nu senast en 2 månader lång retreat på meditationscentret Spirit Rock i Kalifornien med bl a Carol Wilson och Gil Fronsdal som lärare. Hennes övriga lärare är Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita, Sayadaw U Tejaniya och många andra både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder sedan 1998 torsdagssittningar och retreater.
Marie är författare till boken Kom och se – om meditation och theravadabuddhism.

Ragnvald Jonsson blev tidigt intresserad av olika sätt att utöva rörelser på. Hans väg har bestått av ett utforskande av hur rörelser kan bidra till utveckling och fördjupad medvetenhet. Han har lärt sig Shibashi Qigong (18 rörelser) av Franz Möckl. Ragnvald är även utbildad idrottslärare, Waldorflärare och arbetar sedan många år på en skola/behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som Specialpedagog/Specialist Sensomotorik.
Leder även mindfulness och qigong i sitt arbete, både med elever och personal. Ragnvald bor med sin familj i byn Kloster i Södra Dalarna.

Språk: Undervisningen sker på svenska.
Tid: Onsdag 22 augusti kl. 17.00 till söndag 26 augusti ca klockan 15.00
Plats: Granhill, (fd Sjukstugan) – kursgård på Barnens Ö, Väddö, utanför Norrtälje.

Pris: 2.800 enkelrum i Granhill, 2.400 dubbel i Granhill eller enkel i Epidemin, dubbel i Epidemin 2.000 kr. Epidemin är ett närliggande hus med något lägre standard.

Priset inkluderar mat & logi, samt resor för lärare och personal.

Frivillig donation, dana, till lärare och personal tillkommer.

Info: Marie marievip[snabel-a]sangha.nu

Anmälan: Anmäl dig genom att betala in anmälningsavgiften 1.000 kr på Vipassanagruppens plusgiro17 43 75-6 före 25 juli 2018.
Skriv namn, adress, e-postadress och telefon/mobilnummer samt retreatkod “MERJ”.

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail.
Anmälningsavgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än fyra veckor före retreatstart och den resterande avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än två veckor före retreatstart.