Stadshelgsretreat

Stadshelgsretreat på Drom Tönpa Center
-med Staffan Hammers
11–12 februari 2017

En stadshelgretreat på Drom Tönpa Center är ett unikt tillfälle att ta del av Buddhas undervisning här och nu, utan besvär med att ta ledigt från arbete eller ansöka om semester.

Vipassana är en meditationsform där man observerar kroppen och sinnet och tränar sig att på ett icke reaktivt sätt utforska det som händer här och nu.

Retreaten är anpassad för alla – nybörjare såväl som mer erfarna meditatörer. Programmet omfattar sittande och gående meditationer varvade med instruktioner, föredrag och frågestunder. Dessutom blir det traditionella buddhistiska inslag såsom fem träningsregler och chanting. Deltagarna inbjuds att praktisera ädel tystnad under hela retreaten förutom vid frågestunder.

En vegetarisk lunch serveras mitt på dagen och te & frukt framåt kvällen. Eventuell övernattning i Stockholm får man själv ordna.

Staffan Hammers var med och startade Vipassanagruppens verksamhet i slutet av 1970-talet. 1985 ordinerades han till buddhistmunk på Sri Lanka och levde sedan under elva år i olika kloster och ägnade sig åt meditation, studier och undervisning. Efter att ha återvänt har han under de senaste 20 åren lett Vipassanagruppens meditationskvällar och helgretreater. Civilt arbetar Staffan med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.

Tid: Lördag 11–söndag 12 februari 2017. Båda dagarna 9–19.
Plats: Drom Tönpa Center, Erstagatan 28 B, Stockholm
Pris: 300 kronor + frivillig donation (dana) för undervisningen.
Info: staffan[snabel-a]sangha.nu

Anmälan: Genom att betala in hela avgiften på Vipassanagruppens plusgirokonto 17 43 75-6. Ange namn, adress, mailadress och mobilnummer samt retreatkod SHfeb. Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail. Avgiften återbetalas inte om avanmälan görs senare än två veckor före retreatstart.