Stadshelgretreat på Drom Tönpa Center

med Sumana Ratnayaka och Staffan Hammers

15–16 februari 2020

En stadshelgretreat på Drom Tönpa Center är ett unikt tillfälle att ta del av Buddhas undervisning här och nu, utan besvär med att ta ledigt från arbete eller ansöka om semester.

Vipassana är en meditationsform där man observerar kroppen och sinnet och tränar sig att på ett icke reaktivt sätt utforska det som händer här och nu.

Retreaten är anpassad för alla – nybörjare såväl som mer erfarna meditatörer. Programmet omfattar sittande och gående meditationer varvade med instruktioner, föredrag och frågestunder. Dessutom blir det traditionella buddhistiska inslag såsom fem träningsregler och chanting. Deltagarna inbjuds att praktisera ädel tystnad under hela retreaten förutom vid frågestunder.

En vegetarisk lunch serveras mitt på dagen och te & frukt framåt kvällen. Språket växlar mellan svenska och engelska. Eventuell övernattning i Stockholm får man själv ordna.

Sumana

Sumana Ratnayaka kommer ursprungligen från Sri Lanka, men har sedan 1985 ofta bott i Sverige. Fram till för 25 år sedan levde han som buddhistmunk, men har sedan dess gift sig och bor nu tillsammans med sin fru på Sri Lanka. Under det senaste decenniet har Sumana innehaft ett lektorat vid universitet i Peradeniya, Sri Lanka, som han emellertid nu pensionerats från. Samtidigt har han doktorerat vid Lunds Universitet inom ämnet Mindfulness. Han har under de senaste åren lett flera kortare meditationsretreater i Skandinavien, Europa och Asien.

Staffan Hammers har också varit buddhistmunk, mestadels verksam i Sri Lanka, men bodde under ett års tid tillsammans med Sumana på Stockholm Buddhist Vihara. Han var med och startade Vipassanagruppens verksamhet i slutet av 1970-talet och har under de senaste 20 åren lett föreningens meditationskvällar och helgretreater. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men låter nu meditationsretreater få ta en större del. Han bor tillsammans med sin fru på landet söder om Stockholm.

Tid: Lördag 15–söndag 16 februari 2020; lördagen 9–19.30, söndagen 9–18.30

Plats: Drom Tönpa Center, Erstagatan 28 B, Stockholm

Pris: 400 kr

Info: staffan@sangha.nu

Anmälan: Genom att betala in hela avgiften på Vipassanagruppens plusgirokonto 17 43 75-6. Ange namn, adress, mailadress och mobilnummer samt retreatkod SSfeb. Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail. Avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än två veckor före retreatstart.

Varmt välkommen önskar Vipassanagruppen!