Vipassana och yinyoga i tystnad 2020

Retreaten är fullbokad. Väntelista finns- Man anmäler sig till väntelistan på samma sätt som till själva retreaten.

Vipassana och yinyoga i tystnad
Allhelgonaretreat med Staffan Hammers och Weronika Mrowczyk, 28 oktober- 1 november 2020 

En kombination av vipassanameditation och yinyoga – ett unikt tillfälle att träna mindfulness och koncentration samtidigt som man är vänlig mot kroppen och utvecklar flexibilitet och böjlighet.

Retreaten är anpassad för både nybörjare och mer erfarna. Programmet omfattar sittande och gående meditationer varvade med yinyogapass och metta-meditationer samt instruktioner, föredrag och frågestunder. Dessutom blir det traditionella buddhistiska inslag såsom fem träningsregler och chanting. Deltagarna inbjuds att praktisera ädel tystnad under hela retreaten förutom vid fråge­stunder. Tre vegetariska måltider serveras dagligen. Övernattning sker i två- eller flerbäddsrum (ingen möjlighet till enkelrum finns).

Vipassana är en meditationsform där man observerar kroppen och sinnet och tränar sig att på ett icke reaktivt sätt utforska det som händer här och nu.

Yinyoga är en syntes mellan mindfulness och yoga. I denna relativt enkla yogastil stannar man i varje position under en längre tid. Alla yinyogaställningar är sittande eller liggande och ökar flexibiliteten och böjligheten i hela kroppen.

StaffanStaffan Hammers var med och startade Vipassanagruppens verksamhet i slutet av 1970-talet. 1985 ordinerades han till buddhistmunk på Sri Lanka och levde sedan under elva år i olika kloster och ägnade sig åt meditation, studier och undervisning. Efter att ha återvänt har han under de senaste 20 åren lett Vipassanagruppens meditationskvällar och helgretreater. Civilt har Staffan arbetat med systemsupport på ett dataföretag i Stockholm, men är nu på väg in i pensionen. Han bor till­sammans med sin fru på landet söder om Stockholm.

Weronika Mrowczyk har lång erfarenhet av meditation, började med Zen 2001, och har sedan fortsatt med vipassana med olika lärare såsom S.N.Goenka och nu senast med den burmesiske mästaren Sayadaw U Tejaniya. Hon är ursprungligen från Krakow i Polen, men har bott i Sverige sedan 2003. Weronika har en akade­misk bakgrund och är yogalärare med särskild inriktning på yinyoga (utbildad och certifierad av Magdalena Mecweld). Hon är också fysioterapeut och massör. Weronika driver studion Samadhi Yoga Gamla Stan.

Tid: Onsdag 28 oktober–söndag 1 november 2020; incheckning på onsdagen 15–17, avslut på söndagen 13.30

Plats: Borntorpet, Skinnskatteberg, Bergslagen

Pris: 3.000 kronor + frivillig donation till lärare och manager. Ta med kontanter eller swishkonto om du önskar donera.

Info: staffan@sangha.nu

Anmälan: Genom att betala in anmälningsavgiften 1.000 kronor på Vipassanagruppens plusgiro­konto 17 43 75-6; ange namn, adress, mailadress, mobilnummer och födelseår samt retreatkod SHWM. Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail.

Betala sedan den kvarstående avgiften, 2.000 kronor, senast sex veckor före retreatstart. Anmälningsavgiften återbetalas inte, medan den kvarstående avgiften återbetalas om avbokning sker senast en månad före retreatstart.

Varmt välkommen önskar Vipassanagruppen!