Retreater 2021

Vipassanagruppen har några retreater på mellan fyra och nio dagars längd planerade för detta år. Men eftersom situationen med pandemin bestämmer huruvida vi verkligen kommer att kunna arrangera någon av dem, kommer vi inte att börja annonsera något, förrän vi är säkra på att den aktuella retreaten kommer att bli av.

18-22 Augusti: Stillhet och rörelse – Vipassana och Qigong med Marie Ericsson (Anmälan ej öppen)