Stillhet och rörelse

Stillhet och rörelse
– Vipassana & Qigong
Retreat med Marie Ericsson och Ragnvald Jonsson
23 – 27 augusti 2017  

OBS! Det finns platser kvar!

Denna retreat kombinerar stillheten och tystnaden i buddhistisk Vipassanameditation med de medvetna rörelserna i Qigong. Detta underlättar sittandet och befrämjar en kontinuerlig uppmärksamhet på kroppen och sinnet här och nu. Vi utvecklar koncentration, lugn och insikt i våra livsmönster och tränar även kroppens balans och mjukhet. Detta leder till större glädje och acceptans av oss själva och andra.

Retreaten innehåller instruktioner i sittande, gående och stående meditation, samt Metta-meditation på vänlighet. Några gångpass varje dag ersätts av Qigongövningar, bl a Shibashi Qigong, de 18 rörelserna. Varje kväll ges ett dhammaföredrag och en frågestund. För övrigt hålls retreaten i tystnad. Det innebär att avhålla sig från småprat med andra deltagare och endast prata med lärare och personal när det är nödvändigt. Retreaten passar både för nybörjare och erfarna meditatörer. Vi gör Qigong ute vid vattnet eller bland träden och mediterar inomhus. Kombinationen Vipassana och Qigong har visat sig vara mycket helande för både kropp och sinne, enligt vittnesmål från tidigare deltagare.

Marie

Marie Ericsson började meditera 1970 i Indien och har även gjort långa retreater i Thailand, Burma, England och USA. Nu senast en 2 månader lång retreat på klostret Shwee Oo Minh i Burma, med meditationsmästaren Sayadaw U Tejaniya. Hennes övriga lärare är Joseph Goldstein, Sayadaw U Pandita och många andra både asiatiska och västerländska lärare. Hon har varit aktiv i Vipassanagruppen sedan starten och leder sedan 1998 torsdagssittningar och retreater.
Marie är författare till boken Kom och se – om meditation och theravadabuddhism.

Ragnvald Jonsson blev tidigt intresserad av olika sätt att utöva rörelser på. Hans väg har bestått av ett utforskande av hur rörelser kan bidra till utveckling och fördjupad medvetenhet. Han har lärt sig Shibashi Qigong (18 rörelser) av Franz Möckl. Ragnvald är även utbildad idrottslärare, Waldorflärare och arbetar sedan många år på en skola/behandlingshem för ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som Specialpedagog/Specialist Sensomotorik.
Leder även mindfulness och qigong i sitt arbete, både med elever och personal. Ragnvald bor med sin familj i byn Kloster i Södra Dalarna.

Språk: Undervisningen sker på svenska.
Tid: Onsdag 23 augusti kl. 17.00 till söndag 27 augusti ca klockan 15.00
Plats: “Sjukstugan” – kursgård på Barnens Ö, Väddö, utanför Norrtälje.

Pris: 3.200 enkelrum i Sjukstugan, 2.800 dubbel i Sjukstugan eller enkel i Epidemin, dubbel i Epidemin 2.400 kr. Epidemin är ett närliggande hus med något lägre standard. Priset inkluderar mat & logi, samt resor för lärare och personal.

Frivillig donation, dana, till lärare och personal tillkommer.

Info: marievip[snabel-a]sangha.nu eller ragnvald.jonsson[snabel-a]gmail.com

Anmälan: Anmäl dig genom att betala in anmälningsavgiften 1.000 kr på Vipassanagruppens plusgiro17 43 75-6 före 20 juli 2017.
Skriv namn, adress, e-postadress och telefon/mobilnummer samt retreatkod “MERJ”.

Om betalning görs via Internet och uppgifterna inte får plats, skicka dessa i ett separat mail.
Anmälningsavgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än fyra veckor före retreatstart och den resterande avgiften återbetalas inte om avanmälan sker senare än två veckor före retreatstart.