Välkommen till SANGHA – Vipassanagruppen

flags626

Aktuellt

  • Vipassanagruppens torsdagsmeditationer pågår enligt ordinarie schema juni månad ut, se vidare under Meditationskvällar. Vårterminens sista tillfälle är den 29 juni 2017.
  • Under sommaren inbjuder Staffan till ordinarie program med meditation och föredrag följande extrainsatta torsdagsmeditationer: 27 juli, 3 och 17 augusti.
  • Höstterminen startar 31 augusti 2017.

 


Vipassanagruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar, temakvällar samt kortare och längre meditationsretreater.
Vipassanagruppen är medlem av SBS, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.
Läs mer

Vipassana betyder insikt. Det är en meditationsmetod som lärdes ut av Buddha på 500-talet f Kr. Den utvecklar uppmärksamhet här och nu och leder till medkänsla, sinnesjämvikt och upplysning. Läs mer

Sangha är gemenskapen mellan människor som praktiserar Buddhas lära i det dagliga livet. Traditionellt avses ofta endast den ordinerade sanghan. Men i en vidare mening ingår hela den fyrdelade församlingen, dvs nunnor, munkar, lekkvinnor och lekmän.

Buddha, Dhamma och Sangha kallas ”de tre juvelerna” inom buddhismen.

Vi ger ut informationsbladet Sanghabrevet en gång om året. Här kan du ladda ner senaste Sanghabrevet nr 34 – 2016.

Vipassanagruppen har givit ut en bok:
Kom och se – om meditation och theravadabuddhism
av Marie Ericsson
Läs mer och beställ

Vipassanagruppen
Kontakta oss