Välkommen till SANGHA–Vipassanagruppen

flags626

Aktuellt

  • Nu kan du lyssna på nyupplagda dhammatal från två retreater. Talen finns under respektive lärare på sidan dhammatal
    • Awakening the Boundless Heart-Mind – Catherine McGee och Yanai Postelnik (maj 2016)
    • Stillhet och rörelse – Vipassana och Qigong, lärare Marie Ericsson och Greg Scharf (september 2016)
  • Meditationskvällarna pågår och vi träffas varje torsdag. Mer information finns under Program och retreater
  • Nu kan du anmäla dig till Allhelgonaretreaten samt endagsretreaterna Uposatha – fullmånedagar

Vipassanagruppen är en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar, temakvällar samt kortare och längre meditationsretreater.
Vipassanagruppen är medlem av SBS, Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd.
Läs mer

Vipassana betyder insikt. Det är en meditationsmetod som lärdes ut av Buddha på 500-talet f Kr. Den utvecklar uppmärksamhet här och nu och leder till medkänsla, sinnesjämvikt och upplysning. Läs mer

Sangha är gemenskapen mellan människor som praktiserar Buddhas lära i det dagliga livet. Traditionellt avses ofta endast den ordinerade sanghan. Men i en vidare mening ingår hela den fyrdelade församlingen, dvs munkar, nunnor, lekmän och lekkvinnor.

Buddha, Dhamma  och Sangha kallas  ”de tre juvlerna” inom buddhismen.

Vi ger ut informationsbladet Sanghabrevet en gång om året. Här kan du ladda ner senaste Sanghabrevet nr 34 – 2016.

Vipassanagruppen har givit ut en bok:
Kom och se – om meditation och theravadabuddhism
av Marie Ericsson
Läs mer och beställ

Vipassanagruppen
Info: Vipassana